Архив:

Об обеспечении ТСР в Украине

Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 листопада 2006 р. N 1652

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1015 від 12.11.2008 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються, Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, перелік таких засобів.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1652 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1015 ( 1015-2008-п )

ПОРЯДОК

забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм:

безоплатного забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

формування, розміщення та фінансування державного замовлення на виготовлення, постачання і ремонт технічних та інших засобів реабілітації.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, порядок забезпечення яких технічними та іншими засобами реабілітації встановлюється правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2. До технічних та інших засобів реабілітації належать:

засоби для пересування;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;

протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття).

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації. Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезно-ортопедичними виробами і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення протезними виробами.

Жінки після мастектомії забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами, компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення протезними виробами.

3. Інваліди, діти-інваліди, діти віком до 18 років, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони, особи похилого віку, жінки після мастектомії (далі - інваліди та інші особи) мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про охорону дитинства", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про загальну середню освіту" і "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

4. Інваліди, діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються технічними засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

5. Технічні та інші засоби реабілітації для безоплатного забезпечення інвалідів та інших осіб за рахунок коштів державного бюджету виготовляються, постачаються і ремонтуються суб'єктами господарської діяльності, їх відокремленими структурними підрозділами, статутні положення яких передбачають виготовлення, постачання і ремонт зазначених засобів і які отримали згідно із законодавством відповідне державне замовлення (далі - підприємства).

Вимоги щодо організації виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, проведення оцінки їх якості визначаються законодавством.

6. Інваліди та інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Фонду соціального захисту інвалідів на зазначену мету.

У разі коли є потреба у складному протезуванні, вартість протезно-ортопедичних виробів, перелік яких затверджує Мінпраці, сплачується за рахунок коштів, що надійшли в результаті застосування адміністративно-господарських санкцій Фонду соціального захисту інвалідів. Питання відшкодування вартості виготовленого для інваліда виробу вирішується керівником територіального відділення зазначеного фонду у межах кошторисних призначень шляхом укладення договору з підприємством.

Особи, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а ті з них, що не підлягають забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів Фонду, забезпечуються такими засобами згідно з цим Порядком на підставі довідки територіального відділення Фонду про відмову у забезпеченні зазначеними засобами.

7. Днем отримання технічного та іншого засобу реабілітації вважається день видачі його у користування інвалідові та іншій особі, а в разі надсилання поштою - день, зазначений у повідомленні про його вручення інвалідові та іншій особі, їх законним представникам.

8. Потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації визначають:

інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;

дітей-інвалідів та інших осіб - лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) і клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку.

Медичні показання для забезпечення інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації визначають МСЕК і ЛКК на підставі переліку діагнозів за шифрами зазначених засобів, що затверджується Мінпраці разом з МОЗ.

9. Підставою для забезпечення інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху.

10. Підставою для забезпечення інвалідів I і II групи по зору годинниками, диктофонами та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору.

11. Диктофонами забезпечуються інваліди I і II групи по зору з числа студентів та слухачів вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та їх заступників за рішенням спеціальної комісії відповідно Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської та управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій. До складу зазначених комісій включаються один представник від УТОС та два представники керівного складу зазначених Міністерства та управлінь.

12. Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки УТОС, що підтверджується довідкою бібліотеки, яка видається на вимогу.

13. Ортопедичними ліжками та протипролежневими матрацами забезпечуються інваліди та діти-інваліди з числа постійно лежачих, що підтверджується відповідним записом в індивідуальній програмі реабілітації чи висновком ЛКК. Інваліди та діти-інваліди, які забезпечуються протипролежневими матрацами, не забезпечуються протипролежневими подушками.

14. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди.

15. У разі коли особа не звернулася за технічними та іншими засобами реабілітації у строк, установлений цим Порядком, зазначені вироби за пропущений період не видаються.

Облік та звітність

16. Облік інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - облік), ведуть органи праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі - місцеві органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання осіб.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення має право як виняток взяти на облік в установленому Мінпраці порядку інваліда та іншу особу не за місцем реєстрації їх проживання.

17. Для взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту населення подається заява, заповнена інвалідом та іншою особою або їх законним представником за формою, що затверджується Мінпраці (далі - заява про взяття на облік).

Разом із заявою про взяття на облік пред'являються такі документи інваліда чи іншої особи:

паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для інвалідів (для дітей-інвалідів - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до місцевих органів праці та соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

індивідуальна програма реабілітації (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився);

посвідчення про взяття на облік (для бездомних громадян);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які досягли 18-річного віку (за наявності номера). Особам, які через релігійні переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера, необхідно пред'явити паспорт з позначкою про наявність права здійснювати платежі без нього;

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей-інвалідів, дітей віком до 16 років та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних громадян);

посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право на пільги відповідно до законодавства (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник інваліда чи іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження законного представника.

Для отримання технічних засобів реабілітації для інвалідів по зору з числа членів УТОС із зазначеними документами та копією членського квитка може звернутися представник первинної організації зазначеного товариства. Представник первинної організації УТОС повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

18. Дані, що містяться в зазначених у пункті 17 цього Порядку документах, заносяться інвалідом та іншою особою або їх законним представником, представником первинної організації УТОС до заяви про взяття на облік, після чого працівник місцевого органу праці та соціального захисту населення, відповідальний за ведення обліку, звіряє їх з пред'явленими документами, з яких робить копії.

Інваліди та інші особи несуть персональну відповідальність за достовірність даних, що містяться у пред'явлених документах. Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови інвалідові та іншій особі у взятті на облік.

Інваліди та інші особи, які перебувають на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних громадян і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, беруться на облік на підставі документів, зазначених у пункті 17 цього Порядку, за зверненнями керівника відповідного закладу (установи) до місцевих органів праці та соціального захисту населення.

19. Заява про взяття на облік реєструється місцевим органом праці та соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінпраці (далі - журнал реєстрації).

20. Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 17 цього Порядку:

формує особову справу одержувача технічного та іншого засобу реабілітації (далі - особова справа);

заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінпраці (далі - картка);

заносить особисті дані одержувача технічного та іншого засобу реабілітації до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) і формує електронні направлення на забезпечення інвалідів та інших осіб протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення протезними виробами (далі - електронне направлення);

видає одержувачу технічного та іншого засобу реабілітації направлення на забезпечення протезними виробами з урахуванням строків їх експлуатації або медичних висновків (далі - направлення);

інформує одержувача технічного та іншого засобу реабілітації про підприємства.

21. Особова справа формується із заяви про взяття на облік, корінця направлення (у разі коли особа звертається вперше), роздрукованого електронного направлення та картки.

Направлення в електронному вигляді роздруковується, скріплюється печаткою місцевого органу праці та соціального захисту населення і долучається до особової справи.

22. Направлення діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою реабілітації або висновком ЛКК.

Направлення, видане інвалідам та іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок та після мастектомії, діє довічно.

23. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 17 цього Порядку, про що робиться позначка у журналі реєстрації.

Якщо заява про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 17 цього Порядку, надіслана поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення.

У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі необхідні документи, місцевий орган праці та соціального захисту населення повідомляє інваліду чи іншій особі у триденний строк, які саме документи необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.

24. У разі повторного медичного обстеження інвалідів та інших осіб МСЕК чи ЛКК надсилають у триденний строк місцевим органам праці та соціального захисту населення індивідуальну програму реабілітації чи висновок ЛКК щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.